Yahoo Messenger

11.5.0.155

1.0

1

คุณสมบัติมากขึ้น คุณภาพมากขึ้น และการแช็ทที่มากขึ้น

665.8k

ให้คะแนนแอป

แช็ทกับเพื่อน ส่งไฟล์ แชร์รูปภาพ ทุกสิ่งทำได้ด้วย Yahoo Messenger (ยะฮู เม็สเซนเจอร์)

ตอนนี้คุณสามารถโทรทางไกลทั่วโลกได้ฟรี จากเครื่องคอมพิวเตอร์ถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน หรือแม้แต่การฝากข้อความเสียงไว้หากเพื่อนคุณไม่รับสาย นอกจากนั้นยังสามารถใช้ Yahoo 360º เพื่อแชร์ไฟล์ และส่งไฟล์ได้ด้วยขนาดสุดถึง 1 GB

ตอนนี้คุณสามารถติดต่อกับเพื่อนได้ทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ไกลแค่ไหน Yahoo Messenger ก็จะทำให้ระยะทางนั้นสั้นลง

ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกผ่านข้อความได้ คุณสามารถเพิ่มชีวิตชีวาให้กับการแช็ทและการแสดงความรู้สึกของคุณได้ด้วย emoticons (อีโมติคอน - ไอคอนรูปภาพแสดงอารมณ์ต่างๆ)

คุณสมบัติมากมายของ Yahoo Messenger จะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับการสนทนาระหว่างคุณกับเพื่อนๆ ไม่ว่าเขาจะอยู่ส่วนไหนของโลกก็ตาม

Yahoo Messenger ซึ่งตอนนี้มีการให้บริการแบบเสียงแล้ว เป็นตัวเลือกที่ดีมากสำหรับการสื่อสารของคุณ และบิลค่าบริการโทรศัพท์ที่จะต้องถูกลงมากด้วย
ข่าว

ตอนนี้คุณสามารถโทรจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ถึงโทรศัพท์ได้ทั่วโลก ด้วยค่าใช้จ่ายเพียงน้อยนิด

Uptodown X